USKAF II: Sağlıkta Endüstri 4.0

18 Nisan 2017

İstanbul Teknik Üniversitesi

İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi
İTÜ Ayazağa Kampüsü

Ulusal Sağlıkta Kalite Forumu II: Sağlıkta Endüstri 4.0

Geleneksel sağlık sistemleri, hastaneler, tedavi süreçleri, hasta-doktor ilişkileri günümüzde dijital bir dönüşüm yaşayarak yeni bir yapıya bürünmektedir. Özellikle elektronik, bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmeler bu dönüşümü daha da hızlandırmıştır. Akıllı robotlar, sensörler, gelişmiş veri depolama ve analiz sistemleri ve daha birçok teknoloji bu dönüşümde kilit rol oynamaktadır. Kendi kendini yönetebilen, denetleyen ve optimize eden bu otonom sistemler hayatımızı özellikle sağlık sisteminde şekillendirmeye başlamıştır.

Şirketler açısından değer zincirleri yeniden oluşmakta, yöneticiler kararlarını bu yeni çağın gerekliliklerine göre vermek ve değişime ayak uydurmak zorundadır. Ülkemizde ve dünyada Sağlık endüstrisi en çok önem verilen endüstrilerden biri haline gelmiştir.

Gerçekleştirilecek olan Forum Sağlıkta Endüstri 4.0’ün önemini vurgulamak ve farkındalığı arttırmak amacıyla gerçekleştirilecektir.

Tüm dünyada gelişen teknoloji ile birlikte sağlık alanında da Endüstri 4.0 devrimine geçiş süreci yaşanıyor. Bilim ve teknolojisi alanında özellikle de genetik ve tıp alanında büyük değişimler ortaya çıkıyor.

Günümüzde bilim ve teknolojinin gelişimiyle birlikte, özellikle genetik ve tıp alanında patlama oluştu. Yeni dönem, sağlık kuruluşlarını hızlı bir değişime yöneltti ve yöneltmeye devam ediyor. Dördüncü Endüstri Devrimi’yle sağlık kuruluşları; küresel yöntemlerle teknolojiyi kullanarak mekan sınırlamasını kaldırmış, hizmetini gereken her yere ulaştırabilen, son teknolojilere hakim, kişiye özel teşhis ve tedavi sunabilen merkezler haline gelmektedir. Ülkeye ve kişiye sağladığı faydanın yanı sıra Endüstri 4.0’ın getireceği maliyet, kazançlarının yanında önemsiz kalmaktadır.

Çeşitli sektörlerden birçok konuşmacı, akademisyen ve araştırmacıların katılacağı sempozyumda üretim sektörünün Endüstri 4.0’a geçiş sürecine, sanayideki uygulamalarına, karşılaştıkları zorluklara ve firmaya yansıyan faydalarına ilişkin yenilikçi ve çağdaş yaklaşımlar, stratejiler ve deneyimler tartışılacaktır. Böylece katılımcılar için profesyonellerle tanışma, görüş alışverişinde bulunma, bilgi paylaşma ve işbirlikleri geliştirme fırsatları sunulacaktır.